0 Items

AZA4021 Ki-48 Lily Correction Set

9.00 CAD

AZA4021 Ki-48 Lily Correction Set
For the OLDER Lily kits
"Clear Parts" only
1:48 Scale

Scale: 
Status: